1

اسپینر ضد استرس

فیجت اسپینر یک نوع فیجت چرخشی می باشد که در زمان بازی با آن احساس آرامش و تمرکز اعصاب به فرد داده می شود ضمن اینکه دارای مدل های چراغ دار LED تزئینی هم است

ادامه مطلب...
1