1

روکش صندلی ماساژور حرارتی و لرزشی را بشناسید

روکش صندلی خود را سفارش دهید و برای رفع خستگی و درد بدن خود می توانید از این محصول استفاده کنید و در حین رانندگی نهایت لذت را از رانندگی خود ببرید. با استفاده از روکش صندلی ماساژور لرزشی و حرارتی 6 موتوره نیو استار TL-2005Z-F می توانید هر صندلی معمولی و ساده را به صندلی ماساژور تبدیل کنید. فط کافیست تا این روکش صندلی ماشین ارزان را روی صندلی خود پهن کنید و به برق شهری متصل نمایید.

ادامه مطلب...
1